Cennik Gabinet Kazimierza - Warszawa

rtg

Usługi - Chirurgia Cena
Chirurgia - Konsultacja chirurgiczna 250,00 zł
Chirurgia - Konsultacja chirurgiczna z wydaniem planu leczenia na piśmie 300,00 zł
Chirurgia - Badanie histopatologicz 300,00 zł
Chirurgia - Odbudowa kości (przeszczep kości) 3000-3500 zł
Chirurgia - Plastyka wyrostka zębodołowego 250,00 zł
Chirurgia - Płukanie jamy ropnia 100,00 zł
Chirurgia - Zdjęcie szwów (pacjent po zabiegu w innym gabinecie) 100,00 zł
Chirurgia - Usunięcie zęba mlecznego 200,00 zł
Chirurgia - Usunięcia zęba stałego 500,00 zł
Chirurgia - Usunięcia zęba stałego z dłutowaniem (chirurgiczne usunięcie zęba/ekstrakcja zęba z separacją korzeni) 750,00 zł
Chirurgia - Usunięcia zęba zatrzymanego 1000,00 zł
Chirurgia - Usunięcia zęba częściowo zatrzymanego 750,00 zł
Chirurgia - Usunięcie torbieli zębopochodnej 300,00 zł
Chirurgia - Usunięcie torbieli zastoinowej 550,00 zł
Chirurgia - Usunięcie kaptura dziąsłowego 250,00 zł
Chirurgia - Usuniecie guzka/zmiany w jamie ustnej 450,00 zł
Chirurgia - Plastyka połączenia ustno-zatokowego 500,00 zł
Chirurgia - Dokończenie ekstrakcji rozpoczętej w innym gabinecie (w zależności od trudności) 500-1000 zł
Chirurgia - Nacięcie ropnia wewnątrzustne 250,00 zł
Chirurgia - Hemisekcja 400,00 zł
Chirurgia - Resekcja wierzchołka zęba 1,2 – korzeniowego 600,00 zł
Chirurgia - Resekcja wierzchołka zęba trzonowego 800,00 zł
Gingiwektomia – 1 ząb 450,00 zł
Chirurgia - Plastyka wędzidełka języka/wargi laserem 550,00 zł
Chirurgia - Plastyka wędzidełka języka/wargi skalpelem 400,00 zł
Chirurgia - Założenie szwów 1 okolica do 3 zębodołów 60,00 zł
Chirurgia - Wydłużenie korony klinicznej zęba 600,00 zł
Chirurgia - Leczenie suchego zębodołu (pacjent spoza BWD) 150,00 zł
Szablon chirurgiczny 1000,00 zł
Zabieg chirurgiczny -inny- np.usunięcie materiału z zatoki 1500,00 zł
Usługi - Endodoncja Cena
Endodoncja - Leczenie kanałowe pod mikroskopem (w cenie koferdam, znieczulenie, zdjęcia, opatrunek)-Konsultacja endodontyczna  100,00 zł
Konsultacja endodontyczna z analizą dokumentacji radiologicznej 250,00 zł
Konsultacja endodontyczna z rewizją leczenia pod mikroskopem w przypadku nie podjęcia leczenia 300,00 zł
Endodoncja - Leczenie kanałowe bez mikroskopu (w cenie koferdam, znieczulenie, zdjęcia, opatrunek)-Otwarcie korony zęba  120,00 zł
Endodoncja - Leczenie kanałowe bez mikroskopu (w cenie koferdam, znieczulenie, zdjęcia, opatrunek)-Wizyta pośrednia podczas leczenia kanałowego 140-200 zł 
Endodoncja - Leczenie kanałowe pod mikroskopem (w cenie koferdam, znieczulenie, zdjęcia, opatrunek)-Godzina pracy pod mikroskopem(bez efektów)  170,00 zł
Endodoncja - Leczenie kanałowe pod mikroskopem (w cenie koferdam, znieczulenie, zdjęcia, opatrunek)-Odbudowa ściany do leczenia w koferdamie 150,00 zł
Endodoncja - Pierwotne leczenie zęba 1 – kanałowego pod mikroskopem 800,00 zł
Endodoncja - Pierwotne leczenie zęba 2 – kanałowego pod mikroskopem 1000,00 zł
Endodoncja - Pierwotne leczenie zęba 3 – kanałowego pod mikroskopem 1400,00 zł
Endodoncja - Pierwotne leczenia zęba dodatkowy kanał pod mikroskopem 250,00 zł
Endodoncja - Wtórne leczenie zęba 1 – kanałowego pod mikroskopem 900,00 zł
Endodoncja - Wtórne leczenie zęba 2 – kanałowego pod mikroskopem 1300,00 zł
Endodoncja - Wtórne leczenie zęba 3 – kanałowego pod mikroskopem 1500,00 zł
Endodoncja - Wtórne leczenie zęba dodatkowy kanał pod mikroskopem 350,00 zł
Endodoncja - Usunięcie z kanału pod mikroskopem cementu/wkładu/zębiniaka/narzędzia 500,00 zł
Endodoncja - Udrożnienie zoblitorowanego kanału 400,00 zł
Enodoncja - Odbudowa zrębu zęba przed leczeniem endodntycznym 250,00 zł
Endodoncja - Pierwotne leczenie zęba 1 – kanałowego bez mikroskopu (opracowanie + wypełnienie kanału) 550,00 zł
Endodoncja - Pierwotne leczenie zęba 2 – kanałowego bez mikroskopu (opracowanie + wypełnienie kanału) 700,00 zł
Endodoncja - Pierwotne leczenie zęba 3 – kanałowego bez mikroskopu (opracowanie + wypełnienie kanału) 800,00 zł
Endodncja - Trepanacja zęba / otwarcie + opatrunek + znieczulenie + rvg 250,00 zł
Endodncja - Otwarcie korony zęba z ekstyrpacją miazgi 300,00 zł
Odbudowa ściany do leczenia kanałowego 200,00 zł
RVG zębowe 40,00 zł
Usługi - Implantologia Cena
Konsultacja implantologiczna 250,00 zł
Implanty-Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej (cena śruby gojącej) 250,00 zł
Implanty-Korona porcelanowa na podbudowie metalowej+łącznik tytanowy standardowy 2900,00 zł
Implanty-Koszt całkowity odbudowy zęba na implancie 4900-6100 zł
Implanty - Wszczepienie implantu – koszt operacji 3000,00 zł
Implanty - Wszczepienie implantu koszt produktu (Kis, Anyrige, MIS) 250-1000 zł
Implanty - Sinus lift (podniesienie dna zatoki szczękowej, metodą otwartą) – koszt produktów 750-1500 zł
Implanty - Regeneracja kości bezpośrednio po ekstrakcji zęba – koszt operacji 1000,00 zł
Implanty - Regeneracja kości bezpośrednio po ekstrakcji zęba – koszt produktów 500-1100 zł
Implanty - Regeneracja kości jako oddzielna procedura – koszt operacji 2000,00 zł
Implanty - Regeneracja kości jako oddzielna procedura – koszt produktów 700-1500 zł
Implanty - Kontrola implantologiczna po założeniu implantu 200,00 zł
Implanty-Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu + łącznik cyrkonowy 5000,00 zł
Implanty - All on 4 etap I chirurgiczny 14000,00 zł
Implanty - All on 4 etap I protetyczny (natychmiastowa proteza przykręcana) 11000,00 zł
Implanty - All on 4 etap II most 10 punktów 33000,00 zł
Implanty - All on 4 etap II most 12 punktów 39000,00 zł
Implanty - All on 4 proteza ostateczna 14000,00 zł
Usługi - Ortodoncja Cena
Ortodoncja - Konsultacja ortodontyczna 200,00 zł
Ortodoncja - Aparat grubołukowy na podniebieniu 850,00 zł
Ortodoncja - Lip Bumper 800,00 zł
Ortodoncja - Stripping w trakcie leczenia 100,00 zł
Ortodoncja - TPA 450,00 zł
Ortodoncja - Twin Block 1200,00 zł
Ortodoncja - cementowanie pierścienia 150,00 zł
 Ortodoncja - naklejenie zamka 150,00 zł
Ortodoncja - Aparat stały estetyczny z zamkami kryształowymi (1 łuk) 3000,00 zł
Ortodoncja - Pendulum  800,00 zł
Ortodoncja - Wizyta kontrolna z pendulum 120,00 zł
Ortodoncja - Założenie gumek separacyjnych (separacja) 50,00 zł
Ortodoncja - Podklejenie retencji

1pkt/2pkt

150,00 zł

Ortodoncja - Aparat ruchomy podstawowy jednoszczękowy  700-1000 zł
Ortodoncja - Aparat samoligaturujący 1 łuk 2800,00 zł
Ortodoncja - Aparat samoligaturujący estetyczny 1 łuk 4500,00 zł
Ortodoncja - Aparat stały z zamkami metalowymi (1 łuk) 2000,00 zł
Ortodoncja - Dodatkowy element w aparacie ruchomym 150,00 zł
Ortodoncja - Hyrax 1000,00 zł
Ortodoncja - Naprawa lub modyfikacja aparatu ruchomego 250-300 zł
Ortodoncja - Płytka retencyjna po zdjęciu aparatu stałego 650,00 zł
Ortodoncja - Retainer 400,00 zł
Ortodoncja - Szczegółowy plan leczenia (analiza modeli i zdjęć) 250,00 zł
Ortodoncja - Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym jednoszczękowym lub blokowym 200,00 zł
Ortodoncja - Wizyta kontrolna z aparatem stałym (wymiana gumek) 100,00 zł
Ortodoncja - Wizyta kontrolna z aparatem stałym z aktywacją (1 łuk) 250,00 zł
Ortodoncja - Wizyta kontrolna z aparatem stałym z aktywacją (2 łuki) 350,00 zł
Ortodoncja - Wizyta kontrolna z retencją 200,00 zł
Ortodoncja - Wyciski i modele diagnostyczne z gipsu ortodontycznego 200,00 zł
Ortodoncja - Założenie retencji stałej 400,00 zł
Ortodoncja - Zdjęcie aparatu Hyrax 200,00 zł
Ortodoncja - Zdjęcie aparatu stałego z jednego łuku 400,00 zł
Ortodoncja - podniesienie zwarcia (1 ząb) 150,00 zł
Ortodoncja - Nakładka retencyjna 650,00 zł
Ortodoncja - Orthero pakiet mini 6990,00 zł
Ortodoncja - Orthero pakiet normal 12990,00 zł
Ortodoncja - Orthero pakiet full 17300,00 zł
Ortodoncja - Aparat GMD 1300,00 zł
Ortodoncja - Aktywacja aparatu GMD  200,00 zł
Płytka Nance'a 650,00 zł
Zdjęcie aparatu retencyjnego 200,00 zł
Zdjęcie attachentów 100,00 zł
Zdjęcie kleju po aparacie 50-100 zł
Komplet ortodontyczny: pantomogram + cefalometria 200,00 zł
Zmiana ligatur ( pacjenci z zewnątrz ) 100,00 zł
Usługi - Periodontologia Cena
Periodontologia - Konsultacja u periodontologa z badaniem  200,00 zł
Periodontologia - Kiretaż otwarty 500-1200 zł
Periodontologia - Kiretaż zamknięty (1 ząb) 150,00 zł
Periodontologia - Płukanie kieszonki z aplikacją leku 150,00 zł
Periodontologia - Regeneracja ubytków kostnych z użyciem biomateriałów 2000-2500 zł
Periodontologia - Szynowanie zębów kompozytem (1 ząb) 150,00 zł
Periodontologia - Zabieg pogłębienia przedsionków z przeszczepem z podniebienia 1100,00 zł
Periodontologia - Zabieg pokrycia recesji z przeszczepem z tkanki z podniebienia 1300 zł 1 ząb 1300,00 zł
PRF 500,00 zł
Usługi - Protetyka Cena
Protetyka - Konsultacja protetyczna 200,00 zł 
Protetyka - Konsultacja protetyczna z wydaniem planu leczenia 250,00 zł 
Protetyka - Pełna diagnostyka przed leczeniem protetycznym (konsultacja + plan + wyciski/skany + cbct + cefalometria) 780,00 zł
Protetyka - Cementowanie ponowne pracy wykonanej w innym gabinecie 150-250zł
Protetyka - Deprogramator Koisa 800,00 zł
Protetyka - Dobór koloru korony pełnoceramicznej w pracowni protetycznej 200,00 zł
Protetyka - Klamra acetalowa do protezy szkieletowej 250,00 zł
Protetyka - Klamra metalowa w kolorze zęba (za 1 ząb) 200,00 zł
Protetyka - Licówka kompozytowa wykonana u technika 850,00 zł
Protetyka - Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie metodą bezpośrednią 650,00 zł
Protetyka - Licówka pełnoceramiczna 2000,00 zł
Protetyka - Modele diagnostyczne 200,00 zł
Protetyka - Most kompozytowy na włóknie szklanym wykonany w gabinecie / w pracowni -tymczasowy 1000 zł/1700 zł
Protetyka - Naprawa dodatkowego punku w protezie 30,00zł 
Protetyka - Naprawa protezy 200,00 zł
Protetyka - Naprawa protezy (jeden punkt) 200,00 zł
Protetyka - Rejestracja CR 250,00 zł
Protetyka - Stopień porcelanowy w koronie porcelanowej na podbudowie metalowej 150,00 zł
Protetyka - Użycie stopów bezniklowych do wykonania pracy protetycznej 80,00 zł
Protetyka - Wzmocnienie protezy metalową siatką 250,00 zł
Protetyka - Zatrzask kulowy typu RHEIN 480,00 zł
Protetyka-Licówka kompozytowa wykonana u technika 840,00 zł
Protetyka-Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie metodą bezpośrednią 600,00 zł
Protetyka - Korona porcelanowa na podbudowie metalowej 1500,00 zł
Protetyka - Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu (korona pełnoceramiczna) 2000,00 zł
Protetyka - Korona kompozytowa (na podbudowie HIPC) 950,00 zł
Protetyka - Korona tymczasowa wykonana w gabinecie 270,00 zł
Protetyka - Korona tymczasowa (moc-up) za ząb 270,00 zł
Protetyka - Korona tymczasowa z PMMA 350,00 zł
Protetyka - Korona akrylowa 700,00 zł
Protetyka - Inlay/Onlay pełnoceramiczny 1900,00 zł
Protetyka - Wkład koronowo-korzeniowy jednokorzeniowy 510,00 zł
Protetyka - Wkład koronowo-korzeniowy dwukorzeniowy 610,00 zł
Protetyka - Wkład koronowo-korzeniowy trzykorzeniowy 760,00 zł
Protetyka - Wax - up (za 1 ząb) 150,00 zł
Protetyka - Mikroproteza (1 ząb) 650,00 zł
Protetyka - Mikroproteza (ząb kolejny) 150,00 zł
Protetyka - proteza osiadająca częściowa zęby akrylowe 1300,00 zł
Protetyka - proteza osiadająca całkowita zęby akrylowe 1800,00 zł
Protetyka - proteza szkieletowa zęby akrylowe 2500,00 zł
Protetyka - proteza osiadająca częściowa zęby kompozytowe 1800,00 zł
Protetyka - proteza osiadająca całkowita zęby kompozytowe 2300,00 zł
Protetyka - proteza szkieletowa zęby kompozytowe 3000,00 zł
Protetyka - proteza szkieletowa z jednym zamkiem 3200,00 zł
Protetyka - proteza szkieletowa z dwoma zamkami 3600,00 zł
Protetyka - proteza szkieletowa z trzema zamkami 4400,00 zł
Protetyka - precyzyjny element (zamek, zasuwa, zatrzask) mechaniczny kontowany w korzeniu, dodatkowo za każdy element 800,00 zł
Protetyka - Kompozytowy most typu Maryland 1500,00 zł
Protetyka - szyna relaksacyjna (nagryzowa) 700,00 zł
Protetyka - szyna Esex 700,00 zł
Protetyka - ochraniacze sylikonowe dla sportowców 500,00 zł
Protetyka - zdjęcie korony lub przecięcie punktu w moście 150,00 zł
Protetyka - zacementowanie korony lub punktu w moście wykonanym w innym gabinecie 150,00 zł
Protetyka - Korona tymczasowa na implancie 900,00 zł
Protetyka - Naprawa porcelany w moście 250,00 zł
Protetyka - podścielenie protezy 450,00 zł
Protetyka - Napalanie korony pełnoceramicznej w pracowni protetycznej z kontrolą 1 korona/ 2-3korony/4-5koron/6koron/pow6 koron 220 zł/380 zł/550 zł/650 zł/700 zł 2200,00 zł
Protetyka - Szyna relaksacyjna miękka 550,00 zł
Protetyka - Szyna relaksacyjna miękko twarda 600,00 zł
Protetyka - Szyna relaksacyjna twarda 650,00 zł
Wypełnienie przyszyjkowe 350,00 zł
Wypełnienie glasjonomerowe 250,00 zł
Cementowanie korony tymczasowej w naszym gabinecie pomowne 50,00 zł
Podniesienie zwarcia kompozytem - 1 ząb 500,00 zł
Flow injection technique - 1 ząb 650,00 zł
Usługi - RTG Cena
Pracownia Radiologii Stomatologicznej - Tomografia dwa łuki 350,00 zł
Pracownia Radiologii Stomatologicznej - Tomografia jeden łuk 200,00 zł
Pracownia Radiologii Stomatologicznej - Pantomogram 100,00 zł
Pracownia Radiologii Stomatologicznej - Pantomogram+Cefalometria (Komplet) 180,00 zł
Pracownia Radiologii Stomatologicznej - Zdjęcie cefalometryczne  100,00 zł
Usługi - Stomatologia dziecięca Cena
Stomatologia dziecięca - Lapisowanie 1 ząb 100,00 zł
Stomatologia dziecięca - Wizyta adaptacyjna 100,00 zł
Stomatologia dziecięca - Wypełnienie kompozytowe w zębie stałym 300,00 zł
Stomatologia dziecięca - Wypełnienie stałe w zębie mlecznym 250,00 zł
Stomatologia dziecięca - Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym 150,00 zł
Stomatologia dziecięca - Wypełnienie glasjonomerowe w zębie mlecznym 200,00 zł
Stomatologia dziecięca - Opatrunek leczniczy w zębie stałym - tlenek cynku 150,00 zł
Stomatologia dziecięca - Opatrunek leczniczy w zębie stałym glassjonomer 200,00 zł
Stomatologia dziecięca - Amputacja formokrezolowa 200,00 zł
Stomatologia dziecięca - Fluoryzacja zębów mlecznych 150,00 zł
Stomatologia dziecięca - Fluoryzacja zębów stałych 200,00 zł
Usługi - Stomatologia zachowawcza Cena
Stomatologia zachowawcza - Przegląd/plan leczenia dla pacjentów pierwszorazowych 150,00 zł
Stomatologia zachowawcza - Znieczulenie 70,00 zł
Stomatologia zachowawcza - Icon 1 ząb 300,00 zł
Stomatologia zachowawcza - Leczenie nadwrażliwości - 1 ząb 70,00 zł
Stomatologia zachowawcza - Opatrunek 100,00 zł
Stomatologia zachowawcza - Opatrunek leczniczy 150,00 zł
Stomatologia zachowawcza - Wzmocnienie zęba materiałem technicznym 100,00 zł
Stomatologia zachowawcza-Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie metodą bezpośrednią 650,00 zł
Stomatologia zachowawcza-Zdjęcie RTG 40,00 zł
Stomatologia zachowawcza-Wypełnienie światłoutwardzalne - małe 350,00 zł
Stomatologia zachowawcza-Wypełnienie światłoutwardzalne - średnie 400,00 zł
Stomatologia zachowawcza-Wypełnienie światłoutwardzalne - duże 400,00 zł
Stomatologia zachowawcza-Wypełnienie materiałem wysoce estetycznym 460 zł - 600 zł
Stomatologia zachowawcza-Odbudowa brzegu siecznego 300,00 zł
Stomatologia zachowawcza-Odbudowa całej korony zęba 500,00 zł
Stomatologia zachowawcza - Wypełnienie kompozytowe estetyczne wykonane przy użyciu mikroskopem 500,00 zł
Stomatologia zachowawcza - Naprawa licówki kompozytowej wykonanej w BestWayDent 250,00 zł
Stomatologia zachowawcza - Naprawa licówki kompozytowej wykonanej w innym gabinecie 400,00 zł
Stomatologia zachowawcza - Otwarcie korony zęba z dewitalizacją miazgi 200,00 zł
Stomatologia zachowawcza - Wzmocnienie zęba wkładem z włókna szklanego przed odbudową kompozytową 700,00 zł
Usługi - Sedacja Cena
Sedacja - Leczenie w gazie rozweselającym - konsultacja przed leczeniem w sedacji z wyceną 200,00 zł
Sedacja - Leczenie w gazie rozweselającym - Maseczka (wielokrotnego użytku) 50,00 zł
Sedacja - Leczenie w gazie rozweselającym - 30 min zabiegu 180,00 zł
Sedacja - Leczenie w gazie rozweselającym - 1 godzina zabiegu 200,00 zł
Sedacja - Leczenie w gazie rozweselającym - każda rozpoczęta godzina 150,00 zł
Usługi - Profilaktyka Cena
Profilaktyka - Piaskowanie w protokole GBT 300,00 zł
Profilaktyka - Skaling/usunięcie kamienia nazębnego 200,00 zł
Profilaktyka - Pakiet higienizacyjny Classic (skaling+piaskowanie+polerowanie+fluoryzacja) 370,00 zł
Profilaktyka - Pakiet higienizacyjny w protokole GBT (Wybarwianie biofilmu+skaling+piaskowanie+fluoryzacja) 390,00 zł
Profilaktyka - Oczyszczanie z osadu 150,00 zł
Profilaktyka - Pakiet higienizacyjny mini Classic (skaling+piaskowanie+polerowanie) 280,00 zł
Profilaktyka - Pakiet higienizacyjny pacjentów w trakcie leczenia ortodontycznego 300,00 zł
Profilaktyka - Fluoryzacja zębów stałych 200,00 zł
Profilaktyka - Fluoryzacja zębów mlecznych 150,00 zł
Lakowanie zęba stałego / Lakowanie poszerzone 110,00 zł
Hap 70,00 zł
Usługi - Wybielanie Cena
Wybielanie - Konsultacja dotycząca wybielania 100,00 zł
Wybielanie - Wybielanie metodą nakładkową (nakładki + żel) 1100,00 zł
Wybielanie - Wybielanie gabinetowe żel Beyond 1100,00 zł
Wybielanie - Wybielanie pojedynczego zęba (zwykle 3 wizyty – preparat zakładamy do wnętrza zęba) – 1 wizyta 300,00 zł
Wybielanie - Wybielanie pojedynczego zęba – kolejna wizyta 250,00 zł
Dobielanie 100-150,00 zł
 Higiena Cena
Scaling 200,00 zł
Scaling + fluoryzacja 280,00 zł
Fluoryzacja wszystkich zębów 200,00 zł

 

Podane ceny zabiegów stomatologicznych są cenami orientacyjnymi. Ostateczny koszt leczenia ustalany jest po konsultacji z lekarzem specjalistą.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Usługi stomatologiczne objęte są roczną rękojmią, zgodnie z ustaleniami Kodeksu Cywilnego.

Gwarancja

Wszystkie usługi stomatologiczne w naszej Klinice wykonywane są z najwyższą starannością. Dlatego Pacjenci otrzymują na nie gwarancję. Warunkiem utrzymania gwarancji są:

  • regularne wizyty kontrolne co 6 miesięcy wraz z pełnym badaniem stomatologicznym
  • regularne zabiegi higienizacyjne.

CZAS TRWANIA GWARANCJI:

  • wypełnienia – 1 rok
  • stałe uzupełnienia protetyczne: korony, mosty – 2 lata.

(gwarancja na wypełnienia i stałe uzupełnienia protetyczne nie obejmuje urazów oraz uszkodzeń mechanicznych)

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

  • tymczasowych prac stomatologicznych ,
  • leczenia endodontycznego
  • prac wykonanych na prośbę życzenie pacjenta, mimo, że został wcześniej poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku.